צִפְרוּט יפה

Updated: Sep 11, 2019
היה פעם איש צפרוט. היה לו תואר או שניים בצפרוט, עבד בהוצאות צפרים שהתמחו בצפרוט יפה, היה לקטור, קרא כתבי יד ורגל, ואפילו כתב מדי פעם חבט דעת מנומקת ולא אחת ספג בגינן חבטות. אך לא אמר נואש, מבחינתו הייתה הצפרוט מלאכת קודש ממש. ויום אחד התוודע לצופר חד מבט, לעיתונאי רך לשון ולדוטורנט לצפרוט צרפטיט. עשו להם מנהג לשבת ב׳קפה שכונתי׳ מדי שישי, לאכול דגי מוסר ולקנח ביין פטישים בשביל האיזון. בין לבין שוחחו, כמובן, בענייני צפרוט.


בהדרגה החלו מצטרפים ובאים אל שולחנם צופרים מתחילים, שידם לא הייתה משגת אלא כוסית קטנה של יין פטישים מהול במי ברז. אך מעת לעת ישבו עימם גם צופרים ותיקים שפרסמו צפר או שני צפרים ושתו יין, כשהם אוחזים בעדינות אלגנטית ברגל הכוס ומטים את ראשם קלות פעם לימין ופעם לשמאל, לאות הקשבה. עוד הגיעו לשולחן קוראי צפרוט נלהבים וסטודנטים לצפרוט וכך הלך השולחן הצפרוטי והתארך עד שחרג מתחומי בית הקפה, טייל בשדרה, קטף פרח, שתה מברזיה, דרך על גללי סוסים, ניקה את סוליותיו בחול והמשיך בדרכו עד שהגיע אל מפתן ביתו של עורך מדור צפרוט, שקוראיו מעטים אך תפוצתו רחבה.


לכן כשהמליץ העיתונאי לעורך מדור הצפרוט על איש הצפרוט, הודיעו זה, שהלה לא מכבר דפק בדלתו. וכך לראשונה פורסמה במוסף הצפרוט בגיליון סוף שבוע ביקורת צפרוטית מפרי עטו של איש הצפרוט. ואחריה עוד ביקורות צפרוטיות ורשימות בתחום הצפרוט. כל הקוראים המועטים כולם היללו את לשונו העשירה של איש הצפרוט את ידיעותיו המקיפות בתחום הצפרוט, את טוב שכלו, את חדות אבחנותיו ואת ואת וכו׳ וכו׳. וכך נהיה איש הצפרוט מבקר צפרוט נודע.


היה מקבל עותקים מצופרים מהוצאות צפרוטיות, הזמנות להשקת צפרים, לכנסים צפרוטיים, הזמנה לישיבות שעסקו במתן פרסים צפרוטיים ועוד ועוד ועוד. וגם מבקר הצפרוט לא התרשל, ענה לכולם אם בכתב ואם בעל פה, אם במנוד ראש ואם בקריצה, אם בנפיחה ואם ביריקה, אם בעיטוש ואם בפיהוק, אם בשיהוק ואם בכחכוח גרון. לעיתים רק שתק ונעץ את עיניו בנקודה באוויר ובחדר הושלך הס – כולם הבינו ללא מילים, כלומר, איש איש ותובנתו הוא.


וכך עברו השנים ועוד כמה ומבקר הצפרוט הוזמן לכנסים בין-לאומיים, רב-שנתיים, דו-חודשיים ורב-תרבותיים וכתב ספרים, רשימות ומאמרים צפרוטיים והפך לשם דבר ולדבר השם, ככל שהדברים אמורים בצפרוט. גם חתימתו גדלה והתארכה והפכה מסולסלת וגם משתפלת. עד שיום אחד נחתה על מכתבתו מעטפה חומה גדולה ובה ספר. אבל המבקר הצפרוטי עסק בצפרוט ולא בספרות, לכן תחב את הספר בחזרה למעטפה וכתב עליה: ״להחזיר לשולח״.


#ספרות #ספרים #מבקר #הוצאות #עיתונות

#סיפור

#סיפור_קצר


עריכה ספרותית


נירית צארום – כותבת ועורכת


niritext.com

20 views0 comments

Recent Posts

See All
Copyrights
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

| יצירת קשר: nirit310@gmail.com  | טל׳: 055-8822-045

niritext | עריכה לשונית | כתיבת תוכן