Updated: Sep 11, 2019

סוניה הייתה אישה חכמה מאוד, כולם ידעו שסוניה היא אישה חכמה. ורק בגלל שסוניה חכמה היא זכתה בגיל שש במקום ראשון בתחרות הארצית לציורי ילדים על שם זלמן זלוטופולסקי, ציירה אדמה, בית, שמש ושמיים. סוניה המשיכה להיות חכמה גם ביסודי וזכתה בתחרות הסיפור הקצר לילדים על שם מניה מנדלוביץ', כשכתבה סיפור על ילדה בשם סוניה שזכתה בתחרות הסיפור הקצר לילדים על שם מניה מנדלוביץ'. בתיכון זכתה בפרס ראשון בתחרות השירה הארצית שנערכה מטעם עמותת יוצאי העיר לבוב, כתבה שיר על העיר לבוב. לא אוסיף להלאות אתכם בתיאור תולדות חייה של סוניה החכמה, שהם רצופים תהילות ותשבחות על הישגיה המרשימים יותר והמרשימים עוד יותר בשדות רבים ומגוונים, במדע ובטכנולוגיה, באומנות ובחקלאות, אותות הצטיינות מפוארים ומפוארים יותר, נצחונות גדולים ועוד יותר גדולים. אסכם ואומר שסוניה שהייתה אישה חכמה מאוד ואף פעם לא עזבה את הארץ, גם לא לסופ"ש בקפריסין. קוראים לזה ציונות.


עריכה ספרותית

30 views0 comments

Recent Posts

See All
Copyrights
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

| יצירת קשר: nirit310@gmail.com  | טל׳: 055-8822-045

niritext | עריכה לשונית | כתיבת תוכן